Splošni pogoji veleprodaje, dostave in plačila

Splošni pogoji veleprodaje, dostave in plačila

Način dostave, prevzem blaga:

 • osebni prevzem rastlin
 • naša dostava rastlin 

Stroški dostave:

 • osebni prevzem na vrtnariji – stroškov dostave ni
 • naša dostava – strošek dostave Vam zaračunamo glede na oddaljenost

Dostava in vrsta pakiranja:

Rastline so v platojih, odvisno od velikosti lončka. Najmanjša količina naročila določene sorte je en plato, odvisno od premera lončka;

 • lonček premer 9 cm: 24 rastlin/plato
 • lonček premer 10 cm, 10,5 cm: 15 rastlin/plato
 • lonček premer 12 cm: 12 rastlin/plato
 • lonček premer 14 cm ali več: 6 rastlin

V primeru, da od časa prejetja naročila do priprave rastlin za dostavo določene rastline zmanjka, je prodajalec dolžan kupca o tem obvestiti in mu ponuditi zamenjavo ali zmanjšati naročilo, vse po dogovoru s kupcem, vendar to velja samo za rastline, ki jih je možno naročiti na trenutno veljavni aktualni listi na spletni trgovini.

Odprema ali prevzem rastlin glede na izbiro plačila ali dostave:

 1. Naša dostava
 • plačilo v navedenem roku po izstavljenem računu ob prevzemu - rastline bodo dostavljene v roku  8.  delovnih dni od prejema naročila.
 • plačilo po predračunu oz. ponudbi – rastline bodo dostavljene v roku 8 delovnih dni od izvršitve vašega plačila. Plačilo po predračunu oz. ponudbi pa mora biti izvršeno v roku 2 delovnih dni, če tega ne bo, bomo smatrali, da odstopate od vašega naročila in bo vaše naročilo stornirano.

Dogovorjeni čas pa ni zadnji rok. V primeru zakasnitve dobave zaradi  objektivnih okoliščin prodajalec  obvesti kupca o razlogih in določi nov razumni rok za dobavo, ki pa ne sme biti daljši od 30 dni. 

 1. Osebni prevzem na vrtnariji. Za termin se obvezno dogovorite.

·         plačilo v navedenem roku po izstavljenem računu

·         plačilo po predračunu oz. ponudbi – plačilo mora biti izvršeno v  2 delovnih dneh, če tega ne bo, bomo smatrali, da odstopate od vašega naročila in bo vaše naročilo stornirano. Prevzem rastlin na vrtnariji se mora izvršiti v roku 5.  delovnih dni po izvršitvi plačila.

Želeni način dostave izberete v procesu naročanja.

Cene in način plačila:

Cene so vidne samo registriranim uporabnikom in so navedene v EUR, ne vključujejo dostave in davka na dodano vrednost (DDV). Obračun DDV je razviden ob končanem naročilu. Navedene cene veljajo samo za spletno trgovino ponudnika. Cene veljajo do spremembe in jih lahko ponudnik spremeni brez predhodnega obvestila. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Spletna trgovina Vrtnarije Adamič, Ivan Adamič s.p. omogoča uporabnikom naslednje načine plačila:

 • z bančnim nakazilom na transakcijski račun Vrtnarije Adamič, Ivan Adamič s.p.
 • po dogovoru 

(Zaradi omejitve poslovanja z gotovino je priporočljivo, da za naročila v skupni vrednost nad 420,00 EUR izberete način plačila – predplačilo oz. plačilo na TRR);

Željeni način plačila izberete v procesu naročanja.

 

Popust

 

-dogovorjeni stalni popust

-količinski popust ob enkratnem nakupu:

          nad 700 rastlin          - 3% popust                                                                   

          nad 1000 rastlin        - 5% popust                                                                   

          nad 2000 rastlin        - količinski popust po dogovoru                                

 

                                                                                                    

Obveznosti in reklamacije

Kupec je dolžan ob prevzemu pregledati rastline zaradi morebitnih stvarnih napak tako, da preveri naslednje:

 • ali so dobavljene ustrezne rastline
 • ali je količina dobavljenih rastlin enaka naročilu
 • ali je videz dobavljenih rastlin v skladu z dogovorjenimi standardi kvalitete oziroma z običajnimi standardi, če standardi kvalitete niso bili dogovorjeni in morebitne napake prodajalcu takoj reklamirati.

Ko kupec podpiše prevzemnico oz. dobavnico se šteje, da se strinja z lastnostmi, kvaliteto in količino prejetih rastlin. Stranki tako v celoti izključita vsako kasnejšo odgovornost prodajalca za stvarne napake rastlin.

Za morebitne skrite napake je kupec dolžan prodajalcu podati reklamacijo v roku 24 ur od prevzema blaga pisno, po elektronski pošti. V tem primeru mora kupec navesti številko spremljajočega dokumenta in količino poškodovanih oziroma napačnih rastlin in znesek vrednosti.

Pri reklamacijskem zapisniku mora kupec priložiti tudi fotografije rastlin, ki jih reklamira.

Kupca ne zavezujejo nasveti prodajalca v zvezi načina nadaljnjega gojenja rastlin, hkrati pa prodajalec ne odgovarja za posledice nastale zaradi napačne napačnega nadaljnjega gojenja in oskrbe rastlin.

Reševanje sporov

Za reševanje morebitnih sporov je pristojno sodišče v Lendavi ali, če z zakonom ni določeno drugače.

Strehovci, 1.1. 2020